Kwaliteit & ambacht
van den Brand orthopedie

Klachtenprocedure

Wij streven altijd naar het leveren van producten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen, hierbij trachten wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze cliënten.

In het geval dat er ondanks ons streven toch klachten ontstaan, kunt u deze kenbaar maken aan ons. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen bij uw aanmeter, aan de balie of via de (digitale)post. In alle gevallen zullen wij op zoek gaan naar een passende oplossing en u informeren over de te nemen maatregelen samen met de beschrijving van het probleem.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook dit zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht u en het bedrijf niet tot een overeenstemming kunnen komen kan de casus schriftelijk door u worden aangemeld bij de klachtencommissie van Orth. schoentechnicus JPM v.d. Brand BV. Deze zal binnen 6 weken schriftelijk uitspraak doen.

Wanneer blijkt dat wij niet tot een overeenstemming hebben kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van NVOS-Orthobanda (www.nvos-orthobanda.nl). Dit is de overkoepelende brancheorganisatie voor orthopedisch hulpmiddelen leveranciers waarbij Orth. schoentechnicus J.P.M. v.d. Brand is aangesloten. NVOS-orthobanda doet geen uitspraken over financiële tegemoetkomingen. Een klachtenformulier en voorwaarden kunt u verkrijgen in onze praktijk, opvragen via klachten@nvos-orthobanda.nl of per post aan NVOS-Orthobanda, Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen, Transistorstraat 71M, 1322 CK Almere of telefonisch via 035-6037964.

Alle klachten worden gemeld bij de klachtencommissie van Orth. schoentechnicus J.P.M. v.d. Brand BV zodat deze besproken worden en geëvalueerd om eventueel in de toekomst een klacht kunnen voorkomen of om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Mochten er naar aanleiding van uw klacht verbeteringen of wijzigingen plaats vinden, dan zullen wij u hierover informeren. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben kunt u deze aan de baliemedewerkers, aan uw aanmeter of via paulvdbrand@hetnet.nl kenbaar maken.